CORONA UPDATE per 23-03-2020

Zoals naar voren is gekomen is er geen sprake of vraag van sluiting van de podotherapeutische praktijk (RIVM en NVvP richtlijnen) maar wordt er wel verwacht alleen hoofd noodzakelijke zorg uit te voeren.
De term hoofd noodzakelijke zorg is natuurlijk een ruim begrip maar dient ook in vertrouwen te worden genomen door aangeven van de patiënt zelf.

Indien er sprake is van progressieve klachten dan wel als u werkzaam bent in een cruciaal beroep kunnen we u nog steeds van dienst zijn, om u tijdens deze werkzaamheden op goede voet te houden.

Cruciale beroepsgroepen voor COVID-19:

 • Specifiek voor COVID-19 zijn er cruciale beroepsgroepen om de samenleving draaiende te houden tijdens de COVID-19-uitbraak. Ouders of verzorgenden die hieraan werken, kunnen gebruik maken van de kinderopvang. De lijst met deze cruciale beroepsgroepen is als volgt:
 • Zorg, Jeugdhulp en (Maatschappelijke) Ondersteuning, inclusief productie en transport van medicijnen en medische hulpmiddelen.
 • Leraren en personeel benodigd op school, zoals voor afstandsonderwijs, opvang van kinderen en examens.
 • Openbaar vervoer.
 • Voedselketen: de voedselketen moet breed worden gezien. Deze bestaat uit supermarkten, de aanlevering van supermarkten, de verwerkende industrie en transporten van deze industrie maar ook het ophalen van producten bij boeren, het aanleveren van bijvoorbeeld veevoer en andere producten bij boeren, de toegang van arbeiders voor de oogst.
 • Transport van brandstoffen zoals kolen, olie, benzine en diesel, et cetera.
 • Vervoer van afval en vuilnis.
 • Kinderopvang.
 • Media en communicatie: ten behoeve van informatievoorziening aan de samenleving die van noodzaak is om op de hoogte te blijven van wat er speelt.
 • Continuïteit hulpverleningsdiensten (politie en defensie zijn reeds vitaal verklaard):
 • Meldkamerprocessen
 • Brandweerzorg
 • Ambulancezorg
 • GHOR
 • Crisisbeheersing van de veiligheidsregio’s
 • Noodzakelijke overheidsprocessen (Rijk, provincies, gemeenten en waterschappen), bijvoorbeeld betalen uitkeringen en toeslagen, burgerzaken, consulaten en ambassades, justitiële inrichtingen en forensische klinieken.

Er hoeft geen verwijzing te zijn vanuit de huisarts, maar het betreft een vertrouwenskwestie waarvan de huisartsen zelf ook gezegd hebben, gelieve hun daar niet mee te belasten in deze tijd en ook vanuit de beoordeling van onszelf als specialisten is dit te beoordelen.

*volgens richtlijnen Rijksoverheid.nl

ALGEMENE REGELS INZAKE CORONA:

 • Geen handen schudden.
 • 1.5 meter afstand.
 • Was regelmatig uw handen met zeep. Lipiden COVID-19 virus lossen dan op.
 • Blijf binnen indien grieperig
 • Indien toch niezen of hoesten dan in de elleboog.
 • Gebruik papieren zakdoekjes.
 • Vermijdt groepen mensen.

Meer info op www.thuisarts.nl

Mocht u ondanks deze berichtgeving vragen hebben over uw afspraak, dan kunt u contact met ons opnemen