Privacybeleid – Podotherapie NOVOpraktijk

Wij zijn er van bewust dat u vertrouwen stelt in ons. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen. Op deze pagina laten we u weten welke gegevens we verzamelen als u onze diensten gebruikt en waarom we deze gegevens verzamelen.

Dit privacybeleid is van toepassing op de diensten van NOVOpraktijk. U dient zich ervan bewust te zijn dat NOVOpraktijk niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid van andere bedrijven, bronnen en/of websites. Door gebruik te maken van onze diensten geeft u aan het privacy beleid te accepteren. NOVOpraktijk respecteert de privacy van alle gebruikers van haar diensten en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

1. Onze diensten:
Wanneer u zich aanmeldt voor een van onze diensten vragen we u om persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden gebruikt om onze diensten uit te kunnen voeren. De gegevens worden gedeeld met de volgende partijen.

 1. Secretariaat Service – maken van afspraken middels telefoon of online. Tevens agendabeheer. doel: het online kunnen maken van afspraken
 2.  Prosoftware – patientdossier systeem, doel: beheer van gegevens over uw gezondheid
 3. ProVoetzorg – beheersysteem ketenzorg diabetes, doel: beheer van gegevens over uw gezondheid
 4. Vecozo – veilige communicatie in de zorg, doel: het opvragen van uw verzekeringsgegevens
 5. ZorgDomein/ZorgMail – Beveilige communicatie met externe zorgverleners, doel: veilige communicatie over de status van uw behandeling
 6. Paromed – software voor het maken van een digitale voetafdruk – doel: analyse van uw looppatroon, het kunnen leveren van uw inlegzolen
 7. PLT products – leverancier van inlegzolen, doel: het kunnen leveren van uw inlegzolen
 8. Bureau Veldhuizen – boekhouding, doel: het bijhouden van de debiteurenadministratie
 9. Website – contactformulier, doel: het kunnen ontvangen van Informatieaanvragen

2. Welke gegevens verwerkt NOVOpraktijk en voor welk doel?
Uw gegevens worden voor specifieke doeleinden verzameld.

 • voor zorgverlening
 • voor doelmatig beheer en beleid;
 • voor ondersteuning van wetenschappelijk onderzoek, onderwijs en voorlichting.

2.1 De volgende gegevens worden door ons verwerkt.

 • Voorletters, voor – en achternaam
 • Geboortedatum
 • Geslacht
 • Burgeservicenummer (BSN)
 • Registratienummer identiteitsbewijs
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • Mailadres
 • Medische gegevens
 • Schoenmaat

2.2 NOVOpraktijk verwerkt de bovengenoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden.

 • Als zorgaanbieders zijn we verplicht het BSN te registreren. Ook moeten we dat nummer gebruiken als we gegevens over een patiënt uitwisselen. Dit staat in de Wet gebruik burgerservicenummer in de zorg.
 • Uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres wordt gebruikt voor contact over afspraken en de eventuele annulering daarvan via Secretariaat service en Prosoftware
 • Uw naam, geboortedatum, geslacht, adresgegevens en e-mailadres worden gebruikt voor het versturen van een factuur met de gemaakte behandelkosten via Prosoftware en Bureau Veldhuizen
 • Uw naam, geboortedatum, geslacht, adresgegevens, e-mailadres, telefoonnummer en medische gegevens worden gebruikt om je behandeldossier bij te houden in Prosoftware en ProVoetzorg, deze gegevens kunnen met externe zorgverleners worden gedeeld via ZorgDomein en ZorgMail
 • Uw naam, geboortedatum en geslacht worden gebruikt voor het verzenden van een bestand naar PLT ten behoeve van het vervaardigen van inlegzolen, tevens worden deze gegevens naast uw schoenmaat vastgelegd in Paromed.
 • Uw naam en e-mailadres en telefoonnummer worden vastgesteld op het contactformulier van de website teneinde u desgevraagd van een reactie te kunnen voorzien
 • Uitwisseling van uw gegevens met andere zorgverleners (zoals bijvoorbeeld met uw huisarts) vindt, nadat u hiervoor toestemming heeft gegeven, plaats via een beveiligde verbinding.
 • In geanonimiseerde vorm gebruiken wij uw gegevens voor ondersteuning van wetenschappelijk onderzoek, onderwijs en voorlichting.
 • Voor een audit. Eens in de vijf jaar wordt er in onze podotherapiepraktijk een externe kwaliteitscontrole uitgevoerd door externe onafhankelijke auditeurs. De auditeurs hebben een geheimhoudingsverklaring getekend. De auditeurs krijgen alleen inzage in uw dossier als u daar toestemming voor heeft verleend. Zonder deze toestemming mogen de auditeurs alleen een geanonimiseerd dossier inzien. Dat is een dossier waaruit al uw gegevens m.b.t. uw identiteit zijn verwijderd.
 • Intervisie, supervisie of consultatie. In het kader van intervisie, supervisie of consultatie maakt onze podotherapiepraktijk enkel gebruik van gegevens waaruit uw identiteit niet is af te leiden.

3. Derden
Informatie wordt pas met externe zorgverleners (betrokken huisartsen en paramedici) gedeeld als hiervoor toestemming van uw zijde is verkregen. De informatie wordt verder niet met derden gedeeld met uitzondering van webapplicaties (Secretariaat Service, Prosoftware, ProVoetzorg, Bureau Veldhuizen, Paromed, PLT, ZorgMail, ZorgDomein) welke wij gebruiken ten behoeve van onze dienstverlening. Deze gegevens zullen enkel gebruikt worden ten behoeve van het doel van de betreffende applicatie en zullen niet verder verspreid worden. Onze medewerkers zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

4. Bewaring van persoonsgegevens
Persoonlijke informatie wordt bewaard zolang dit noodzakelijk is voor de uitvoering van onze dienstverlening. Medische gegevens worden conform de Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst 15 jaar bewaard. Om te voldoen aan de fiscale wetgeving worden uw betaalgegevens 7 jaar bewaard. Wij bieden alle cliënten de mogelijkheid tot het inzien, veranderen, of verwijderen van alle persoonlijke informatie die aan ons is verstrekt.

5. Uw rechten
U heeft als zorgconsument de volgende rechten:

  1. Het recht om te weten of en welke persoonsgegevens van u verwerkt worden.
  2. Het recht op inzage en dataportabiliteit van die gegevens (voor zover de privacy van een ander daardoor niet wordt geschaad).
  3.  Het recht op correctie, aanvulling of verwijdering van gegevens indien dat nodig mocht zijn.
  4. Het recht om (gedeeltelijke) vernietiging van uw medische gegevens te vragen. Hieraan kan alleen tegemoet worden gekomen als het bewaren van de gegevens voor een ander niet van aanmerkelijk belang is en de gegevens op grond van een wettelijke regeling niet bewaard moeten blijven.
  5. Het recht op het toevoegen van een eigen verklaring (van medische aard) aan uw dossier.
  6. Het recht om u in bepaalde gevallen tegen de verwerking van uw gegevens te verzetten.

Als u gebruik wilt maken van uw rechten, dan kunt u dit mondeling of via het aanvraagformulier kenbaar maken aan NOVOpraktijk. Uiteraard kunt u hierbij ook hulp inschakelen van een schriftelijk gemachtigde, curator of mentor. Het aanvraagformulier is te vinden onder het kopje ‘privacy’ op onze website.

Toelichting op het aanvraagformulier.
NOVOpraktijk is niet aansprakelijk voor fouten in de postbezorging. Indien u er de voorkeur aan geeft om het dossier persoonlijk, of door een gemachtigde, op te halen dan kunt u dit op het formulier aangeven.

6. Cookies
Wij gebruiken cookies om uw ervaring op onze website steeds beter te maken. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw apparaat worden geplaatst. Wij worden verplicht deze melding te tonen, maar deze verschijnt alleen bij uw eerste bezoek aan onze website (mits u akkoord bent).

7. Veranderingen
Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden van onze diensten. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van onze diensten, kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Indien hier belangrijke wijzigingen in zullen zijn, dan zullen wij u hiervan op de hoogte stellen per post, mail, folder of via onze website.

We controleren regelmatig of we aan bovengenoemd privacybeleid voldoen. Gebruikers van onze dienstverlening hebben het recht om bij vragen of klachten omtrent ons privacybeleid contact met ons op te nemen.

NOVOpraktijk
Postadres: J.P. Coenhof 214, 3531 HX, Utrecht
050 206 20 02 of 0900-9955555
info@novopraktijk.nl

Het aanvraagformulier